Viete ako postupovať pri dopravnej nehode?

Viete kedy sa vám stala dopravná nehoda a kedy škodová udalosť? Kedy volať políciu a kedy to nie je potrebné?

Policajný zbor neustále vyhodnocuje nehodové miesta a úseky a následne prijíma opatrenia na zníženie nehodovosti. Nehodové úseky zverejňujeme aj na internetovej stránke (http://www.minv.sk/?nehodove_useky_SR).

 

Dopravná nehoda

 

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej sa zraní alebo usmrtí osoba. Poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie. Ak uniknú nebezpečné látky, alebo ak vznikne na vozidlách a majetku škoda vyššia ako 3.990 eur. O dopravnú nehodu ide aj vtedy, ak je niektorí z účastníkov pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne ak sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. V týchto prípadoch treba zavolať políciu.

Škodová udalosť

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, podľa zákona nie sú dopravnou nehodou. Takéto udalosti sú škodovou udalosťou, ktorú orgány Policajného zboru neobjasňujú.

 

Podrobné informácie ako v jednotlivých prípadoch postupovať, ako vyplniť Správu o nehode nájdete v článku na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.