16.06.2017 Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest

Spoločnosť Bozpo, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest.

Termín: 16.06.2017 o 8:00 hod.

Cena: 55 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Šujan
Manažér školení a kurzov
Školiace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294