06.07. - 12.07.2017 Základný kurz obsluha motorových vozíkov

Spoločnosť Bozpo, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz obsluha motorových vozíkov.

Termín: 06.07. - 12.07.2017

Cena: 89 € bez DPH

Kontaktná osoba:
Mgr. Róbert Šujan
Manažér školení a kurzov
Školiace oddelenie

Mobil: +421 907 712 294