• E-boz
  Našim cieľom je ponúknuť najmä bezpečnostným technikom,ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK, kvalitný a moderný softvér ako zdroj potrebnýchinformácií k skvalitneniu výkonov, rastu odbornosti a spoľahlivému naplneniu azabezpečeniu náročných legislatívnych požiadaviek.
 • Evidencia výkonov
  Evidencia výkonov
  Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám prináša novinku na Slovensku v evidencii výkonov a ich kontroly v oblasti ochrany práce! 
 • E-learning
  Prostredníctvom informačných technológií môžeme pohodlne študovať a vzdelávať sa nezávisle od miesta a času.  - Školenia v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO. Na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce
 • PC Ergonómia
  PC Ergonómia
  Pracujete často s počítačom? Pomôžeme Vám predísť zdravotným problémom a zvýšiť efektivitu práce. NOVINKA z dielne BOZPO!PC Ergonómia – jedinečný elearningový kurz vytvorený práve pre Vás.

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2016
Kategória: BOZP - utorok, 02 august 2016 09:22

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2016

"Vážení účastníci, dovoľte mi už po štvrtý krát poďakovať vám, že ste prijali naše pozvanie na medzinárodnú konferenciu INCOBOZ 2016. Je pre nás motivujúce, že pozvanie na konferenciu opäť prijalo množstvo významných hostí, nielen zo Slovenska."

Smernica 92/57/EHS
Kategória: BOZP - utorok, 02 august 2016 09:21

Smernica 92/57/EHS

„Smernica 92/57/EHS hovorí o zavedení minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia na dočasných alebo mobilných staveniskách. Stanovuje minimálne požiadavky na BOZP na staveniskách, pri ktorých sú stavebné alebo inžinierske stavby vykonávané.

Mesačník Obchod Priemysel Hospodárstvo (SOPK) /júl, 2016/
Kategória: Iné... - pondelok, 01 august 2016 12:06

Mesačník Obchod Priemysel Hospodárstvo (SOPK) /júl, 2016/

Už po štvrtý raz privítali Bojnice účastníkov konferencie bezpečnosti práce INCOBOZ 2016, ktorú tradične organizuje občianske združenie Spoločná vízia, spoločnosť BOZPO, s. r. o. Prievidza a Združenie automobilového priemyslu SR.

Reportáž RTV Prievidza z Medzinárodnej konferencie Incoboz /máj, 2016/ - video
Kategória: Iné... - pondelok, 01 august 2016 11:48

Reportáž RTV Prievidza z Medzinárodnej konferencie Incoboz /máj, 2016/ - video

Prezentácia nových trendov, postupov, skúseností v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. To bolo hlavným cieľom Medzinárodnej konferencie BOZP s témou Bezpečné pracovisko.

Časopis Bezpečná práca č. 3/2016, /jún, 2016/
Kategória: Iné... - pondelok, 01 august 2016 11:23

Časopis Bezpečná práca č. 3/2016, /jún, 2016/

Nedávno sa skončil ďalší úspešný, v poradí štvrtý ročník medzinárodnej konferencie BOZP Incoboz , ktorá sa konala pod záštitou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerstva práce a sociálnych vecí Čr.