• E-boz
  Našim cieľom je ponúknuť najmä bezpečnostným technikom,ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK, kvalitný a moderný softvér ako zdroj potrebnýchinformácií k skvalitneniu výkonov, rastu odbornosti a spoľahlivému naplneniu azabezpečeniu náročných legislatívnych požiadaviek.
 • Evidencia výkonov
  Evidencia výkonov
  Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám prináša novinku na Slovensku v evidencii výkonov a ich kontroly v oblasti ochrany práce! 
 • E-learning
  Prostredníctvom informačných technológií môžeme pohodlne študovať a vzdelávať sa nezávisle od miesta a času.  - Školenia v oblasti BOZP, OPP, PZS, CO. Na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce
 • PC Ergonómia
  PC Ergonómia
  Pracujete často s počítačom? Pomôžeme Vám predísť zdravotným problémom a zvýšiť efektivitu práce. NOVINKA z dielne BOZPO!PC Ergonómia – jedinečný elearningový kurz vytvorený práve pre Vás.

Časopis Bezpečná práca č. 3/2016, /jún, 2016/
Kategória: Iné... - pondelok, 01 august 2016 11:23

Časopis Bezpečná práca č. 3/2016, /jún, 2016/

Nedávno sa skončil ďalší úspešný, v poradí štvrtý ročník medzinárodnej konferencie BOZP Incoboz , ktorá sa konala pod záštitou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerstva práce a sociálnych vecí Čr.